Kontor med runde pendler

Krav til belysning i erhvervskontor

Arbejdstilsynet har klare retningslinjer for belysning på arbejdspladser, herunder kontorer, for at sikre et godt arbejdsmiljø. Disse regler er beskrevet i "Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse" og "At-vejledning A.1.10 om kunstig belysning."

Generelt lysniveau

Det generelle belysningsniveau i kontorlokaler skal være tilstrækkeligt til at udføre de arbejdsopgaver, der forekommer. For almindelige kontorarbejdspladser anbefales et lysniveau på mindst 500 lux ved skrivebordet.

Blænding og refleksioner

Belysningen skal være fri for blænding og generende reflekser. Dette betyder, at direkte syn til lyskilder, der kan blænde, bør undgås. Skærmarbejde kræver særligt fokus på placering af lyskilder for at undgå reflekser i skærmen.

Farvetemperatur og farvegengivelse

Lyskilder skal have en passende farvetemperatur, typisk mellem 3000K og 4000K for kontormiljøer, og en god farvegengivelse (Ra-værdi over 80) for at sikre, at farver ses naturligt og korrekt.

Lysfordeling

Belysningen bør være jævnt fordelt over hele arbejdsområdet for at undgå store kontraster mellem lyse og mørke områder, som kan være anstrengende for øjnene. Dette inkluderer både direkte og indirekte belysning.

Billede: Bhutajata, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Naturligt lys

Hvis muligt, bør der tilstræbes at udnytte dagslys i kontorindretningen. Vinduer og ovenlys kan bidrage til at skabe en behagelig og naturlig arbejdsbelysning, men der skal være mulighed for at regulere indfaldet af dagslys for at undgå blænding.

Vedligeholdelse

Belysningsinstallationer skal vedligeholdes regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt og opretholder det nødvendige lysniveau. Dette inkluderer rengøring af armaturer og udskiftning af defekte lyskilder.

Disse regler og retningslinjer er designet til at skabe et behageligt og produktivt arbejdsmiljø, som fremmer medarbejdernes trivsel og effektivitet. For mere detaljerede oplysninger, kan du konsultere Arbejdstilsynets vejledninger og bekendtgørelser direkte på deres hjemmeside.

Tilbage til blog