Kollektion: Akustik til kontor

Akustik er en ofte glemt luksus i det moderne kontor, hvor der er store glatte overflader på gulve, vægge og lofte. Med ret simple løsninger kan du forbedre akustikken på dit kontor. Man kan dog sagtens lave nogle dyre fejl, hvis man ikke ved hvordan man skal indrette de akustikforbedrende løsninger. Derfor anbefaler vi, at du ringer til os på 28158015 og får en snak omkring akustik.

Tips til akustik

Akustik på budget

Akustikløsninger kan blive en dyr post, hvis man har mange kvadratmeter. Vi har dog et par budget-linjer. Bl.a. Silent Express fra Götessons med 30 mm lyddæmpende materiale. Det kan kombineres med Effekt-pladerne, ligeså fra Götessons, enten til væg eller loft. Så er man allerede kommet langt.

Brug planter som akustik og rumdeling

Planter har en fantastisk effekt på indeklimaet og på humøret. Brug gerne rigtige planter, men hvis vedligeholdelsen bliver et problem, kan man også vælge kunstige planter.

Akustik-plantekasser

Start med loftet

Loftet er typisk stedet, hvor man starter med at lave akustikregulering. Det er nemlig en effektiv måde at absorbere uønsket støj på, men er også en fordel fordi det ikke er i vejen, enten synsmæssigt eller fysisk, for dem der arbejder i lokalet.

Götessons loft "tiles"

Kort om akustik

"Dårlig akustik" er uønsket støj, som et resultat af for store flader og hårde overflader i lokalet.

Det løser vi typisk ved at udskifte de hårde flader med akustikplader, såsom mineraluldspaneler.
Når lyden rammer pladen, bliver fibrene i pladen sat i bevægelse, og dermed bliver efterklangstiden i kontoret kortere.

Jo højere til loft der er i kontoret, jo mere behov har man for akustikforbedrende løsninger. Men du er typisk ikke spor i tvivl, om du har brug for en akustikløsning. Du kan lave et højt klap med hænderne, og høre hvor meget efterklang der er i kontoret.

Du kan selv lave mange akustikforbedrende løsninger, for eksempel ved at sætte en stor bogreol op på væggen, ved at købe nogle simple dekorative akustikpaneler og ved at stille nogle større stueplanter op i plantekasser.

Hvad er efterklangstiden?

Efterklangstiden fortæller dig, hvor længe lyden bliver hængende i rummet, og dermed hvor dårlig akustikken er. Helt nøjagtigt, fortæller efterklangstiden dig, hvor lang tid der går før lyden falder med 60dB.

I store lokaler med store hårde overflader kan efterklangstiden sagtens ligge på 2 sekunder. Det betyder at lyde, for eksemel snak på kontoret, bliver hængende i luften i 2 sekunder. Dette er et meget uhensigtsmæssigt kontormiljø at arbejde i.

I et sådan kontorlokale vil man kunne forbedre akustikken så drastisk, at efterklangstiden kommer ned på ca. 0,5 sekunder. Dette er niveauet man ønsker at opnår i skoler og kontorer.

Hvordan måler man akustikmaterialets effekt?

Absorptionskoefficient

Det er absorptionskoefficienten der fortæller, hvor meget af lyden der absorberes i et materiale. Skalaen går fra 0 til 1, hvor nul er ingen absorbering såsom en malet betonvæg og hvor én er fuldstændig absorbering ligesom i tykt mineraluld.

Nogle materialer reagerer dog forskelligt på lave og høje toner. Træ absorberer for eksempel høje toner bedre end lave toner. Vand (i en svømmehal) absorberer stort set intet uanset om det er høje eller lave toner.

Høje toner har en høj frekvens (måles i Hz), mens lave toner har en lav frekvens. Derfor måler man absorptionskoefficient ved forskellige frekvenser (125 Hz, 250Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz og 4000 Hz).

Absorptionsmængde

Et kontors samlede mængde effektiv absorption betegnes som m2S, hvor m2 står for kvadratmeter og S står for Sabine. Jo mere kontor du har, jo større absorptionsmængde har du brug for.

Eksempel: Hvis der er 1 m2 akustik-absorberende materiale med en absorptionskoefficient på 0,75, så er der en absorptionsmængde på 0,75 m2S.

Hvis du har 2 m2 materiale af samme type, så er der en absorptionsmængde på 1,5 m2S.

Det vil altså sige, at jo dårligere akustikmateriale du bruger, jo mere skal du bruge af det - meget logisk.

Materiale: COBOGO 12 stk

Absorptionsmængde: Eksempel 1

Her ser du et eksempel på, hvordan man har målt absorptionsmængden på Götessons Cobogo akustik-nedhæng. Det fremgår, at ved meget lav frekvens (de lave toner), er absorptionsmængden minimal, men ved meget høj frekvens nærmer den sig 1 m2S.

Se Cobogo her

MATERIALE: PLAINPANEL 6 stk

Absorptionsmængde: Eksempel 2

Her ser du, hvordan et andet akustikprodukt i et mere massivt materiale har en meget højere absorptionsmængde. Den er på over 1m2S allerede ved 500 Hz.

Se PlainPanel her

Har du brug for hjælp til akustik i dit kontor?